Viagra pentru femei, cunoscută și sub numele de "flibanserin", reprezintă o descoperire revoluționară în domeniul medical, adresându-se problemelor de disfuncție sexuală la femei. Acest medicament a fost dezvoltat inițial pentru tratarea tulburărilor de dorință sexuală hipoactivă la femei, cunoscută și sub numele de HSDD (hipoactive sexual desire disorder). Principalul ingredient activ al Viagra pentru femei - https://unetxea.org/i/female-viagra-online-fara-reteta-ro.html, flibanserinul, acționează asupra neurotransmițătorilor din creier, în special a serotonină și a dopamină. Acest lucru ajută la creșterea dorinței sexuale la femei care experimentează scăderea libidoului. Utilizarea Viagra pentru femei este destul de diferită față de cea a Viagra pentru bărbați. Trebuie administrată zilnic, pe termen lung, pentru a obține beneficii semnificative, în timp ce Viagra pentru bărbați este administrată pe bază de nevoie, înainte de activitatea sexuală. Este important ca pacientele să fie conștiente de acest lucru și să urmeze cu strictețe recomandările medicului. Cu toate acestea, există anumite precauții și efecte secundare asociate cu utilizarea Viagra pentru femei, incluzând somnolență, amețeli și scăderea tensiunii arteriale. De aceea, este esențial ca pacientele să discute cu medicul lor despre toate riscurile și beneficiile potențiale înainte de a începe tratamentul. În concluzie, Viagra pentru femei reprezintă o opțiune terapeutică importantă pentru femeile care se confruntă cu disfuncții sexuale, oferindu-le posibilitatea de a-și recăpăta plăcerea și satisfacția în viața lor sexuală. Cu toate acestea, consultarea cu un medic este crucială pentru a asigura utilizarea corectă și sigură a acestui medicament.
 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Konkurs Powrót do szkoły” („konkurs”) na profilu instagramowym @nostressbeauty oraz na stronie internetowej www.nostressbeauty.com
 2. Organizatorem konkursu jest blog nostressbeauty.com.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu https://www.instagram.com Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram. Uczestnikom konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 5. Konkurs zaczyna się w dniu 13.09.2018, a kończy się w dniu 27.09.2018 o godzinie 23:59.
 6. Wszelkie informacje o Uczestniku zbierane w związku z konkursem będą przetwarzane przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu i wysłania nagród.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, Nr 201, poz.1540 ze zm.)
 8. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki uczestnictwa w konkursie oraz dokonała prawidłowego zgłoszenia w konkursie, zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto w serwisie Instagram/Disqus
 9. Nagrody są trzy, a w skład każdej wchodzi zestaw kosmetyków do makijażu. W skład pierwszego zestawu wchodzi: Paleta cieni do powiek Caramel Melange Zoeva, Pędzelek do makijażu powiek Sephora, Kredka do malowania brwi Deborah. Łączna wartość takiego zestawu wynosi 150 PLN. W skład drugiego zestawu wchodzi Mgiełka utrwalająca makijaż Peach Mist Too Faced. Wartość tego zestawu wynosi 149 PLN. Trzecim zestawem jest kosmetyczka pełna kosmetyków kolorowych do malowania Catrice, w tym: paleta cieni do powiek, kredka do brwi, cienie w sztyfcie, baza pod makijaż, dwa brokatowe lakiery, rozświetlacz do skóry, paleta rozświetlająca do makijażu i róż do policzków. Łączna wartość takiego zestawu to 155 PLN.
 10. Aby wziąć udział w Konkursie każdy uczestnik zobowiązany jest do wejścia na stronę https://www.instagram.com/nostressbeauty lub www.nostressbeauty.com i w komentarzu pod postem konkursowym, wpisania odpowiedzi na zadanie konkursowe, określone w treści posta konkursowego.
 11. Uczestnik może dodać wyłącznie jedną odpowiedź na zadanie konkursowe.
 12. Zabronione jest zamieszczanie przez uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie treści będzie wykluczane z konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany.
 13. Nagrody zostaną przyznane łącznie 3 osobom (po 1, wybranym zestawie), których odpowiedzi na pytanie zadane w poście konkursowym najbardziej spodobają się organizatorce konkursu.
 14. W dniu wyłonienia laureatów zostaną oni poinformowani o wygranej za pośrednictwem portalu Instagram, w komentarzu pod postem konkursowym oraz na stronie www.nostressbeauty.com
 15. Laureaci zostaną poproszeni o przesłanie na wskazany adres mailowy informacji, podając dane osobowe: imię, nazwisko, adres, na który ma zostać przesłana nagroda (tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) oraz numer telefonu.
 16. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez nostressbeauty.com w terminie do 30 dni roboczych od daty podania danych do wysyłki nagrody przez zwycięzców. Przekazanie nagrody nastąpi za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.
 17. Nagrody wymienione w Regulaminie nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
 18. Zwycięzca traci prawo do nagrody lub części nagrody w przypadku, gdy:
  a) zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody,
  b) w terminie wskazanym nie przekaże danych wymaganych do przesłania nagrody,
  c) kontakt ze zwycięzcą w celu doręczenia nagrody nie będzie możliwy,
  d) nagroda nie będzie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organizatorów konkursu, w szczególności w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych zwycięzcy.
 19. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przebiegiem konkursy i wydaniem nagród oraz zaakceptowania warunków regulaminu.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby organizatora, z dopiskiem: „Konkurs Powrót do szkoły”. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakończenia konkursu.
 21. Reklamację pisemną należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, a także dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję w sprawie reklamacji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 22. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie zgłoszenia własnego autorstwa. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym organizatorowi zgłoszeniem.
 23. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody.

Comments are closed.